Arkitektur Visualisering

Detta är ett utdrag ur ett forskningsprojekt om visualisering av arkitektur som vi läste och tänkte dela med oss. Målet med detta forskningsprojekt är att undersöka hur arkitektur kan visualiseras för att stödja beslutsprocessen hos byggföretag.

En visualisering av arkitektur projekt

En visualisering av arkitektur projekt, 2010

I forskningen kartläggs  sättet för kommunikation i ett projekt mellan en arkitekt och byggprojektledaren. Sammanfattningen av forskningen lägger vikt vid att bra visualisering leder till effektivare projektledning. Visualisering presenteras som ett verktyg i denna process. Innehållet analys vägledas av principen att det inte är nödvändigt att visualisera hela arkitekturen för ett visst projekt, det är tillräckligt att visualisera de aspekter som intressenterna anser vara viktigt.

Att visualisera arkitektur underlättar kommunikationen

Att visualisera arkitektur underlättar kommunikationen

Visualisera Byggprojekt

Följande principer definieras som främsta kriterier för god visualisering av byggprojekt. Detta är viktiga slutsatser av forskningen.

  1. Visualiseringar bör stödja verbal kommunikation mellan arkitekter och byggprojektledare.
  2. Visualiseringar måste stödja omställningen mellan arkitektens uppgift och projektledarens uppgift. Möjligheten att växla fram och tillbaka mellan dessa yrken har identifierats som en nyckelfaktor för att vinna chefers förtroende, och därför måste stödjas av visualisering.
  3. Visualiseringar bör visa att arkitekten talar projektledarens språk, eftersom vi föreslår visualisering som ett verktyg för att överbrygga klyftan mellan arkitekter och projektledare.
  4. Arkitektur visualiseringar måste vara dynamisk. Dynamik krävs för att stödja huvuddragen i arkitektur.
  5. Arkitektur visualiseringar måste relateras till den mentala modellen av visualiseringen.

Ni kan läsa hela rapporten här.

Share/Bookmark

Visualisering med Autodesk

Under de senaste 29 åren har Autodesk blivit erkänt som ett ledande företag för 2D och 3D design program,  speciellt inom byggbranschen. Den kunskap som innehas av bygg-proffs och ingenjörer kan användas för att skapa bättre design, vilket i slutändan kommer att gynna alla faser av ett projekt. Från design, via pre-byggtjänster, tillverkning, projektgenomförande, drift och underhåll, även renovering eller rivning. Nu satsar Autodesk ännu mer på byggbranschen. Detta betyder även satsning på visualisering program som 3DS Max. Här på vår hemsida kommer vi att publicera olika artiklar fyllda med nya funktionerna, samt råd och tips och tricks om hur man kan använda sig av de olika programmen för visualisering av byggnader & arkitektur.